Wędkowanie na morzu

Kategoria: turystyka

Wędkowanie na morzu

Od dÅ‚uższego czasu wÄ™dkowanie na morzu bardzo mnie ciekawiÅ‚o, jednak przeważnie brakowaÅ‚o mi kasy albo chÄ™ci by wybrać siÄ™ na taki wypad. Jednak po upÅ‚ywie kilku miesiÄ™cy postanowiÅ‚em zrealizować swoje pragnienie. Za namowÄ… kolegów wÄ™dkarzy wykupiliÅ›my wÄ™dkowanie na jednej z nadmorskich jednostek. I w taki o to sposób wyruszyliÅ›my na poÅ‚ów dorszy z nadziejÄ…, że uda nam siÄ™ zÅ‚owić coÅ› wielkiego.

Zanim udaliÅ›my siÄ™ w rejs bardzo dużo sÅ‚yszeliÅ›my dobrego o ekipie, która szuka ryb na morzu oraz umożliwia innym wÄ™dkarzom zÅ‚owienia wielkich sztuk. I tak w rzeczywistoÅ›ci byÅ‚o, jednak z pozoru wszystko wskazywaÅ‚o na to, że poÅ‚ów raczej siÄ™ nie uda z powodu pÅ‚askiej tafli morza. WÅ‚aÅ›nie z tego tez powodu optymizm mój oraz moich znajomych znacznie opadÅ‚. Jednak doszliÅ›my do wniosku, że nie możemy siÄ™ tak Å‚atwo poddać i postanowiliÅ›my pÅ‚ynąć dalej. Aby znaleźć dobre miejsce do poÅ‚owów musieliÅ›my pÅ‚ywać po BaÅ‚tyku ponad godzinÄ™.

Gdy w koÅ„cu udaÅ‚o siÄ™ dotrzeć na miejsce postanowiliÅ›my od razu zacząć wÄ™dkowanie. Niestety na poczÄ…tku byÅ‚o bardzo ciężko nie tylko dla nas, ale także dla reszty osób, które znajdowaÅ‚y siÄ™ na kutrze. MijaÅ‚y kolejne godziny a w dalszym ciÄ…gu nikt z nas nie zÅ‚owiÅ‚ nic. W zwiÄ…zku z tym też co jakiÅ› czas przepÅ‚ywaliÅ›my na kolejne miejsca, jednak to w dalszym ciÄ…gu nic nie dawaÅ‚o. Można by rzecz, że zarzucone przez nas przynÄ™ty po prostu obijaÅ‚y siÄ™ o siebie.

W tym czasie zdążyliÅ›my wypić kilka kaw aż w koÅ„cu coÅ› zaczęło siÄ™ dziać. Po chwili udaÅ‚o nam siÄ™ zÅ‚apać kilka ponad dwudziestokilogramowych dorszów. ByÅ‚o to dla nas jak grom z jasnego nieba, gdyż rejs zbliżaÅ‚ już siÄ™ ku koÅ„cowi. Po skoÅ„czonym rejsie wróciliÅ›my spokojnie na lÄ…d. Mimo iż przez wiÄ™kszość czasu nic nie braÅ‚o to jednak wypad uważam za udany, gdyż w rezultacie mogÅ‚em cieszyć siÄ™ ze zÅ‚owienia kilku okazaÅ‚ych dorszy. Niestety jednemu z moich znajomych tego dnia nie udaÅ‚o siÄ™ zÅ‚owić żadnej wiÄ™kszej ryby. CaÅ‚y rejs odbyÅ‚ siÄ™ w przyjaznej atmosferze, dlatego też razem ze znajomymi bardzo miÅ‚o spÄ™dziliÅ›my czas. 

Partnerzy

Tagi