Wczasy na Cyprze – praktyczne informacje

Kategoria: turystyka

Wczasy na Cyprze – praktyczne informacje

Cypr jest wyspÄ…, na którÄ… niemal przez caÅ‚y rok przyjeżdżajÄ… liczne grupy turystów z caÅ‚ego Å›wiata ze wzglÄ™du na wyÅ›mienitÄ… pogodÄ™ oraz nieduży koszt podróży. MajÄ… tu co robić zarówno osoby lubiÄ…ce piÄ™kne i gorÄ…ce plaże, jak i osoby, które interesujÄ… siÄ™ starożytnymi zabytkami, a nawet osoby lubiÄ…ce prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia. Dla amatorów dobrej kuchni oraz wina również siÄ™ cos znajdzie. Na Cypr dostać siÄ™ możemy jedynie samolotem albo promem, z czego przeloty do póÅ‚nocnej części wyspy przeważnie odbywajÄ… siÄ™ z przesiadkÄ… w Turcji, zaÅ› promem możemy dotrzeć tylko z Turcji, ponieważ ten kraj uznaje TureckÄ… RepublikÄ™ Cypru PóÅ‚nocnego.

Na Cyprze nie ma dobrze rozwiniÄ™tej sieci poÅ‚Ä…czeÅ„ autobusowych, a pociÄ…gi nie kursujÄ… tam już od poÅ‚owy XX w. Przeważnie autobusy kursujÄ… tylko miÄ™dzy dużymi miastami, dlatego też na obrzeżach prowincji najlepiej jest korzystać z taksówek wieloosobowych, które zapewniajÄ… dosyć tani i szybki dojazd na miejsce. Istnieje również możliwość wynajÄ™cia samochodu, co też jest w dosyć dobrym rozwiÄ…zaniem jeżeli mamy ze sobÄ… jakÄ…Å› mapÄ™ lub gdy chcemy dotrzeć do miejsca, gdzie nie dociera już żaden autobus. WynajÄ™cie auta nie jest takie drogie jak w Europie Zachodniej. JeÅ›li chodzi o bezpieczeÅ„stwo na Cyprze to nie mamy siÄ™ czym martwić bowiem wyspa ta jest chyba najbezpieczniejszym dziÅ› miejscem na Å›wiecie. Praktycznie w ogóle nie wystÄ™pujÄ… tam jakiekolwiek napady czy kradzieże, a miejscowi bardzo czÄ™sto nawet zostawiajÄ… niepozamykane swoje samochody. Uważać jedynie należy na handlarzy zakazanymi towarami, gdyż dość czÄ™sto mogÄ… to być podstawieni agenci policji.

Jeżeli zależy nam na tym by stracić jak najmniej pieniÄ™dzy powinniÅ›my udać siÄ™ na PóÅ‚nocny Cypr, gdyż wszystko tam jest dużo taÅ„sze niż na PoÅ‚udniu. Drogie sÄ… tam jedynie bardzo luksusowe hotele, które wspóÅ‚pracujÄ… z biurami podróży obsÅ‚ugujÄ…cymi wycieczki zbiorowe. Należy jednak pamiÄ™tać, że zwiedzanie PóÅ‚nocy może okazać siÄ™ uciążliwe, bowiem indywidualnych turystów hotele nie lubiÄ… przyjmować, a jeÅ›li już to robiÄ…, to podnoszÄ… bardzo ceny. PosiÅ‚ki na ogóÅ‚ sÄ… dosyć tanie wiec o nie, nie musimy siÄ™ martwić. Jeżeli chodzi o Internet to na Cyprze dostÄ™p do niego nie jest utrudniony, lecz nie ma tam zbyt wiele kawiarenek internetowych, dlatego też dobrym rozwiÄ…zaniem jest wziÄ™cie ze sobÄ… niedużego laptopa. Trzeba jednak pamiÄ™tać ze na poÅ‚udniu Cypru gniazdka sÄ… pÅ‚askie tak jak w Wielkiej Brytania, natomiast na póÅ‚nocy stosowane sÄ… gniazdka RJ11 bÄ…dź też brytyjskie z trzema bolcami.

Partnerzy

Tagi