Największy wróg ładnych zębów

Kategoria: medycyna, zdrowie

Największy wróg ładnych zębów

Zdrowy, biaÅ‚y uÅ›miech to nasza wizytówka, która pomaga w stworzeniu odpowiedniego pierwszego wrażenia. SÄ™k w tym, że coraz o niego trudniej i kiedy przeglÄ…damy statystyki stanu uzÄ™bienia dzieci, możemy siÄ™ po prostu przerazić. Zachorowania na próchnicÄ™, najwiÄ™kszego wroga zÄ™bów, sÄ… gigantycznÄ… plagÄ…, przez którÄ… nasze dzieci plasujÄ… siÄ™ coraz niżej w rankingach zdrowia, chociaż na szczęście do takich Brytyjczyków jeszcze im daleko. Dobre poznanie próchnicy staÅ‚o siÄ™ dla mnie priorytetem.

 

Próchnica

Próchnica jest chorobÄ…, w przebiegu której dochodzi do demineralizacji korony zÄ™ba, która staje siÄ™ punktowo znacznie sÅ‚absza. Od tego miejsca uszkodzenia zaczynajÄ… siÄ™ rozszerzać, a kiedy problem wnika gÅ‚Ä™biej, dociera do żywej tkanki zÄ™ba, rozwija siÄ™ stan zapalny i zaczynamy odczuwać ból. Zainfekowany może być nawet nerw. Uszkodzenia zÄ™ba powodowane sÄ… przez bakterie żyjÄ…ce naturalnie w naszej jamie ustnej. Ich gÅ‚ównym siedliskiem jest pÅ‚ytka nazÄ™bna, ale i bez niej sobie radzÄ…. (pÅ‚ytka nazÄ™bna) Co ważne, próchnica jest chorobÄ… zakaźnÄ… i jej obecność w jednym zÄ™bie zwiÄ™ksza ryzyko jej powstania w innych zÄ™bach.

 

Czynniki rozwoju choroby

Czas, naturalna skÅ‚onność i pożywka dla bakterii to 3 czynniki, przez które cierpimy. Czas to okres, w którym bakterie mogÄ… dziaÅ‚ać. Naturalna skÅ‚onność to obecność mikropÄ™knięć i szczelin, które istniejÄ… zawsze, a ich zamykanie wiąże siÄ™ z rzadko zalecanymi specjalnymi zabiegami. (nawet idealnie zdrowy zÄ…b posiada szczeliny, od których może zacząć siÄ™ próchnica) NajwiÄ™kszy wpÅ‚yw mamy na wystÄ™powanie pożywki dla bakterii, która pozwala im siÄ™ mnożyć i produkować kwasy niszczÄ…ce zÄ™by. NajgorszÄ… dla zÄ™bów pożywkÄ… bakterii jest cukier. DziÄ™ki niemu bakterie mogÄ… mnożyć siÄ™ w zastraszajÄ…cym tempie. (przyjaciel bakterii, wróg zÄ™bów). Nietrudno zgadnąć, że najwiÄ™ksze spożycie cukru na Å›wiecie notuje siÄ™ w Wielkiej Brytanii.

Partnerzy

Tagi