Ciekawe połączenie dwóch religii na Kubie

Kategoria: turystyka

Ciekawe połączenie dwóch religii na Kubie

W spoÅ‚eczeÅ„stwie kubaÅ„skim ważnÄ… rolÄ™ odgrywa religia. Do niedawna w Konstytucji kubaÅ„skiej istniaÅ‚ zapis o paÅ„stwie ateistycznym pomimo tego, że 35 proc. spoÅ‚eczeÅ„stwa deklaruje ateizm. Obecnie Kuba to paÅ„stwo Å›wieckie lecz wiÄ™kszość osób to katolicy. Na Kubie mocno rozwiniÄ™ta jest jedna z najbardziej tajemniczych religii. Nosi ona nazwÄ™ Santeria. Jest to poÅ‚Ä…czenie wierzeÅ„ plemion afrykaÅ„skich, gÅ‚ównie Joruba z katolicyzmem. Chrzczeni niewolnicy przypisywali atrybuty swoich bóstw katolickim Å›wiÄ™tym, a kult Bogini Niebios zastÄ…pili kultem maryjnym.

PowstaÅ‚o wiÄ™c specyficzne poÅ‚Ä…czenie. Wyznawcy Santerii uczestniczÄ… w katolickich ceremoniach, jednak wciąż oddajÄ… siÄ™ dawnym plemiennym rytuaÅ‚om. KapÅ‚an Santerii Babalewo czyli Ojciec Tajemnic nawiÄ…zuje kontakt z duchami przodków osiÄ…gajÄ…c ekstazÄ™ w trakcie rytualnego taÅ„ca, przy dźwiÄ™kach pulsujÄ…cej, rytmicznej muzyki. SkÅ‚adane sÄ… także ofiary ze zwierzÄ…t, gÅ‚ównie kurczÄ…t, majÄ… one przebÅ‚agać rozgniewanych Å›wiÄ™tych. Na Kubie można znaleźć dobrze ukryte sklepiki, w których można kupić rytualne przedmioty, zioÅ‚a używane w medycynie Joruba, kurczaki, które można zÅ‚ożyć w ofierze, a także wizerunki Å›wiÄ™tych. Jedno z najwiÄ™kszych skupisk kultu religijnego znajduje siÄ™ w Hawanie, gÅ‚ównie w dzielnicach Regla, Guanabacoa i Diez de Octubre.

Obecnie wÅ‚adze kubaÅ„skie przyzwalajÄ… na istnienie kultu i w latach 90-tych gwaÅ‚townie wzrosÅ‚a liczba wyznawców. Nieoficjalne szacunki podajÄ…, że ponad 80 proc. KubaÅ„czyków praktykuje SanteriÄ™. W wiÄ™kszoÅ›ci domów obok obrazków Å›wiÄ™tych ustawione sÄ… oÅ‚tarzyki bóstw, przy których KubaÅ„czycy palÄ… cygara. Dym oznacza to, iż ma on zanieść do nieba ich proÅ›by. O Santerii wiadomo niewiele, ponieważ jej wyznawcy pilnie strzegÄ… swoich tajemnic. Co ciekawe wyznawcy tego kultu w statystykach uznawani sÄ… za katolików. KubaÅ„czycy to kraj bardzo przesÄ…dny.

WierzÄ…, że kolor biaÅ‚y to kolor pozwalajÄ…cy uniknąć zmartwieÅ„. WszÄ™dzie wokóÅ‚ siebie ustawiajÄ… biaÅ‚e kwiaty, które majÄ… zapewnić im spokój i odpÄ™dzić problemy. Gdy jednak one siÄ™ pojawiÄ… wtedy kubaÅ„czycy kÄ…piÄ… siÄ™ w wodzie z biaÅ‚ymi kwiatami lub polewajÄ… wodÄ… deszczowÄ…, która ma wedÅ‚ug nich moc oczyszczajÄ…cÄ…. Na caÅ‚ym Å›wiecie znana jest muzyka kubaÅ„ska. Jednym z najbardziej popularnych zespoÅ‚ów kubaÅ„skich jest grupa Buena Vista Social Club oraz sÅ‚ynna pieśń El Comendante o bohaterze rewolucji kubaÅ„skiej Che Guevarze wykonywana jest praktycznie na caÅ‚ym Å›wiecie. Kolejnym popularnym utworem, który pojawia siÄ™ w nowych aranżacjach jest sÅ‚ynna Guantanamera, kolejna pieśń patriotyczna na Kubie, skomponowana przez Joseito Fernandeza.

Partnerzy

Tagi